Territori

El terreny del Penedès és generalment calcari-argilós, i es pot distingir entre mentre que a l’Alt Penedès el terreny són més argilosos amb presència abundant de calç, amb més oscil·lacions en la profunditat i amb més capacitat de retenció hídrica el Baix Penedès tendeix a terres poc profunds i més pedregosos amb escassa capacitat de retenció hídrica i ambdues zones del Penedès tenen uns índexs de matèria orgànica baixa.

Climàticament l’Alt Penedès és marcat pel contrast dia/nit amb dies calorosos i nits fresques mentre que la finca del Baix Penedès està més influenciada marítima-ment amb fortes insolacions i temperatures més temperades amb estius calorosos i humits. La combinació d’aquestes condicions de clima i les variacions en la composició i la riquesa del sòl condicionen el cicle de maduració de la vinya.

Les terres de Penedès sempre han estat privilegiades per al conreu de la vinya per als seus vents, riquesa amb nutrients de la terra i la seva òptima pluviometria i que la fan fantàstica per al conreu de la vinya.